Dr. sc. Nadežda Bilić, dr. med, specijalist oftalmolog

Biografija

dr. sc. Nadežda Bilić

Dr. Bilić rođena je 1. svibnja 1952. godine u Nikšiću, Crna Gora. Osnovnu školu, gimnaziju te Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je u Zagrebu i diplomirala 1976. godine. Nakon završenog staža, dr. Bilić nastavlja specijalizaciju za očne bolesti u KB Sestre milosrdnice, gdje se nakon položenog specijalističkog ispita zapošljava u Klinici za očne bolesti. U daljnjem usavršavanju dr. Bilić boravila je na subspecijalističkom usavršavanju iz područja bolesti prednjeg segmenta i mikrokirugije oka na Georgetown University Hospital, Washington D.C., SAD u trajanju od četiri mjeseca. Osim stručne subspecijalističke izobrazbe, bila je uključena u nekoliko znanstvenih projekata pri “Center for Sight”, Georgetown University Hospital i “National Eye Institute”, Bethesda, Washington, D.C. Tijekom subspecijalizacije, u trajanju od dva mjeseca u “Universitats Augenklinik”, Tubingen, Njemačka, prošla je izobrazbu iz područja upalnih promjena, imunologije i mikrokirurgije oka te je boravila kraće na edukaciji u klinikama u Barceloni, Sydneyu, Moskvi itd.

Dr.Nadežda Bilić i Dr.Schuster R. kao moderatori sjednice

Dr. N. Bilić i Dr. R. Schuster - moderatori sjednice

U Očnoj klinici KB Sestre milosrdnice radila je 20 godina kao specijalist s užim područjem interesa za prednji segment oka, mikrokirurgiju oka, kontaktne leće i uveitis. Tijekom 15 godina sudjelovala je u nastavi Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vodeći seminare i vježbe studentima. Sudjelovala je u izobrazbi specijalizanata oftalmologije kao i specijalista oftalmologije na dodatnoj izobrazbi. U istoj ustanovi magistrirala je 1983. godine, a 1986. godine doktorira na temu elektrofiziologijskog proučavanja dijabetičke retinopatije te je bila jedan od osnivača i voditelj jedinice za elektrofiziologiju oka. Također, 10 godina vodila je Odjel za bolesti prednjeg segmenta oka Očne klinike KB Sestara milosrdnica. 1996. godine dr. Bilić napušta javno zdravstvo i osniva svoju privatnu ordinaciju. U tu svrhu zajedno sa suprugom prof. dr. sc. Rankom Bilićem organizira službu ordinacije iz oftalmologije u Ksaverskoj cesti 45 u Zagrebu.

Poliklinika Bilić Vision

POLYCLINIC FOR OPHTHALMOLOGY AND ORTHOPAEDICS
Ksaverska cesta 45, 10000 Zagreb

Phone: +385 1 4678 444
Fax: +385 1 4678 555
E-mail: info@bilicvision.hr

Radno vrijeme:
Radnim danom od 8h - 20h i prema dogovoru

Optički centar Bilić Vision

OPTIČKI CENTAR
Centar Kaptol, Nova Ves 11, 10000 Zagreb

Phone: +385 1 4860 200
E-mail: optika@bilicvision.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - subota od 9h - 21h

Suradne poliklinike i partneri